32 Gedichten

Toelichting

Uit de enige honderden gedichten die ik schreef, maakte ik voor deze site een selectie. Drie ervan kregen publikatie in de bloemlezing van Ad den Besten "Dichters van morgen". Bij de samenstelling van "deze bundel" ten behoeve van mijn site speelde de chronologie in de totstandkoming van de gedichten een rol. Vorm en inhoud ervan lopen daarmee logischerwijs in het algemeen parallel.

Piet Boekestijn